top of page

Konstnärligheten väcktes genom glaset


Konstnärspresentation: Paula Pääkkönen


Glasblåsare/GlaskonstnärPaula Pääkkönen är glasblåsare och glaskonstnär. Hon är fascinerad av glaset som material för att det är så utmanande och erbjuder oändliga möjligheter. I sin konst bearbetar Pääkkönen teman i anslutning till barndomen, fantasin och minnen.


Pääkkönen i Notsjö glasskola år 2016. Bild Sani LappalainenPääkkönen är utexaminerad designer från linjen för glas och keramik vid Kuopio Designakademi, Savonia yrkeshögskola år 2014. Under sin studietid där kom hon för första gången i kontakt med glas, då fanns en egen liten ugn och ett arbetsutrymme i skolan. På lärarens, Maria Iltolas, utställning fick Pääkkönen se glaskonst och de facinerande föremålen blev oförglömliga.


Genom designakademins förmedling kom Pääkkönen som utbyteselev till University of Central Lancashire i England, varifrån hon sedan hamnade på en tre månder lång arbetspraktik i Glasstorm Contemporary Glass studions glashytta. Därefter fick hon en andra tre månader lång praktik i Notsjö Glascirkus, där hon fick veta om verksamheten i yrkesinstitutet Tavastia. Pääkkönen sökte till glasskolan och studerade sedan glasblåsning där i tre års tid. Färdig glasartesan blev hon 2016 och glasblåsare 2017.Glaskompaniets glashytta, 2022. Bild: Sani Lappalinen


Enligt Pääkkönen håller glaskonsten i Finland på att utvecklas i en ny riktning. Hon ser att arbetet med glas övergår i högre grad från massproduktion till glaskonst som görs i små studior. Inriktningen går mot studioglaskonst, där glasblåsaren och konstnären är samma person. Pääkkönen hoppas på en ökning av studioglas verksamheten och uppskattningen av denna. Ett större antal glasstudior skulle ge möjligheter att skapa glasföremål, både i fråga om design och konst, även för dem som inte själva är glasblåsare. Glasmaterialet har på senare tid ökat i popularitet och Pääkkönen önskar att detta skulle växa ännu mera. Förnyelsen i Notsjö inger hopp.Assorted Flavors -serien, Pink Marsmallow Bite, 2021 Bild PaulaPääkkönenI framtiden vill Pääkkönen göra sin egen konst. Ända från år 2017 har Pääkkönen gjort Assorted Flavour -serien. Hon är fortfarande inspirerad av den här serien och utvecklar vidare sina idéer, men även behovet av att göra någonting annat har under årens lopp vuxit. Ideerna anknyter till barndomsminnen, från vilka verken i Assorted Flavours har fått sin början.


”Temat kan kanske förbli detsamma, men idén till hur de skall presenteras kan ändras. Jag önskar att de nya ideerna skall komma naturligt utan att påtvinga den skapande processen. Det är bra att bli medveten om sitt behov av att komma vidare från glasspinnarna, även om jag njuter av att göra dem”, berättar hon.


Strawbwerry Marmelade Bite: Paula PääkkönenPääkkönen blåser även gärna åt andra formgivare, för hon anser att samarbete är en del av glasblåsarens uppgift. Hon har arbetat med Milla Vaahteras Dialog

-serie, där Vaahtera har lyft fram dialogen mellan glasblåsaren och formgivaren till en väsentlig del av verken.De av Vaahtera använda glasdelarna har ofta kommit till spontant i glashyttan genom ideer med glasblåsaren.


Pääkkönen upplever att arbetet för andra konstnärer är fruktbart, ty det vidgar fantasin och utvecklar henne som glasblåsare. Genom att förena sin teknik med någon annans visuella syn utvecklar hon ytterligare sitt kunnande och sina ideer. Samarbetet hindrar henne från att fastna i egna spår, i synnerhet glastekniskt, för problemlösningar i olika projekt ger alltid ny kunskap.


Blåsande: Jonas Paajanen, Paula Pääkkönen, Sani Lappalainen och Pauli Vähäsarja. 2018 Bild Milla Vaahtera

Pääkkönen skulle gärna se att glaset som material finge större popularitet. Det vore viktigt att den som gjort studioglas, dvs konstverk som glasblåsaren själv gjort, borde presenteras i moderna museer. Även om glaskonsten är på frammarsh, så är den inte uppskattad i gallerier och museer på samma sätt som bildkonst.

Pääkkönen önskar att glaskonsten skulle bryta sig ur sin form, och att glasföremål skulle kunna ses även som något annat än en vacker vas. Hon skulle vilja att genom sina egna verk föra fram glas som konst utan funktion. Eftersom glas så länge varit ett bruksmaterial, har folk svårt att se och uppskatta det som konst.

”Det vore fint om en större publik skulle känna till tekniker och inse hur krävande de är. Jag skulle också vilja att både glasblåsarna och formgivarna skulle vara fria att göra konst, som bryter glaskonstens tradition. Kära traditioner försvinner inte, men vi kunde vidga begreppet utanför dem”, säger Pääkkönen.I TÄKY Galleriet höll Pääkkönen hösten 2022 sin första separatutställning [aɪ skriːm] Bild: Anna Matzcak


Pääkkönen konstaterar, att hon inte nödvändigtvis hade funnit sin konstnärlighet utan glas. Även om glas som material är en väsentlig del av hennes konst, har hon även haft andra material i tankarna. Hennes bakgrund med skolning i glas- och keramik design har även fått henne att älska keramik.


Ibland får hon även ideer från andra material, för de kunde t.ex ge möjligheter till större format, än vad som är möjligt i glas. Hon upplever dock att glaset kommer att förbli på första plats i hennes konst även i fortsättningen och tror, att andra material kan komma vid sidan av, om det blir tid.


Till Pääkkönens framtidsplaner hör att ge sig själv tid att utvecklas som konstnär. Hon hoppas att nästa år skall föra med sig nya vindar och vill efter ett avkopplande årsskifte få ny energi att utveckla sina ideer.I framtiden hägrar en separatutställning i Gumbostrand och före det några grupputställningar såsom t.ex. JEVEL i Lokal i Helsingfors (25.11.-23.12.2022) och Uumarkets julhandel i Kämp Galleriet (1.12.-17.12.2022).

__________________________________________________________________________________


Centret fo konstfrämjande stöder Glaskompaniets kommunikation. Följ Glaskompaniets kommande blogpublikationer, där vi kan bekanta oss med det senaste om alla enskilda konstnärer och deras arbetssätt. Beställ nyhetsbrev nere på sidan, så får du meddelande i din e-post om nya blogartiklar samt övriga nyheter om Glaskompaniet.


Kom även och följ Glaskompaniet på Instagram samt i Facebook, där man har mera visuellt innehåll om glashyttans dagliga verksamhet.


Instagram: @Lasikomppania

Facebook: Lasikomppania7 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Tilaa Lasikomppanian uutiskirje!

Tilaaminen onnistui!

bottom of page