top of page

Konstnärspresentation: Janne Rahunen

Bilder och text: Tuukka Palonen


Janne Rahunens utställningshelhet ’Reticello och frihansblåst’ öppnades den 19.11-22 i Galleri Himmelblau i Tammerfors. Rahunens största utställning omfattade två salar, där det i den ena visades verk i reticelloteknik och i den andra fri konst. Rahunen som f.o.m. sommaren 2022 arbetat som fri konstnär är ambitiös och vill åstadkomma något nytt och annorlunda.


Vem är Janne Rahunen?

Janne Rahunen (f. 1987) nu bosatt i Notsjö hör till glasmakarnas unga led. Han kom ursprungligen från Vanda och studerade vid Notsjö glasskola 2011-2016. Skolningen till glasyrket vid Yrkesinstitutet Tavastia inleddes år 1993 på initiativ av Oiva Toikka (d.2019), vilket är den första yrkesmässiga glasskolningen i Finland som leder till examen.


Före glaset arbetade Rahunen med medicin. Arbetet kändes dock inte som det rätta och han sökte sin kallelse. Tidigare hade han studerat poesi och spelat trummor och intresset för konstnärligt arbete var latent. Han ville arbeta med händerna och kom på glaset via nätet. Läste mycket om glas och i Notsjö hittade han glasskolan. Sökte in, lämnade sitt arbete och började studier i Notsjö.

Studierna i poesi och Jukka Teittinens föreläsningar i glasskolan visade vägen till att förstå konst och att tolka den.


I glasskolan lärde han sig se konst med andra ögon och att diskutera. Jukka motiverade alla och lärde ut grunderna: hur man skulle se på konst och hur diskutera den. På första timmen sade Teittinen: ”om du inte gör din bild, så vem skulle göra den? Ingen kan göra den bild, som du gör.” Därför är det viktigt att göra sin egen konst.

Rahunen har en religiös bakgrund. Han ser likheter mellan det religiösa och inställningen till konst.


I konsten och det andliga ser han samma grundstämning, känslan av något större bakom själva substansen.

Janne Rahunen

Rahunen arbetade redan under studietiden i glasskolan för andra glaskonstnärer och gjorde glas för bl.a. Markku Salo, Heikki Viinikainen, Camilla Moberg och Tuomas Ervamaa. Efter att Rahunen 2016 fått stipendium från Centret för Konstfrämjandet för att utveckla reticello tekniken, började han vid sidan av beställningsarbeten allt mer koncentrera sig på sin egen verksamhet. F.o.m. sommaren 2022 har Rahunen verkat som fri konstnär. Detta innebar att han enbart gjort egna verk och inte för andra.


Beslutet var inte enkelt, för verksamheten som fri konstnär är annorlunda: det innebär ekonomiska risker och arbetet kräver ihögre grand andlig kapacitet. Ideer föds ej under press och stress, då det inte ges rum för tänkande. Det gäller alltså att skapa förutsättningar för tankar och ideer: det gäller att ha tid för fritt tänkande. Med konstnärlig frihet kom ett nytt ansvar.

Reticello och speglingsteknik

Utgångspunkten för Rahunens konstnärliga verksamhet bygger på att använda glasblåsningens specialtekniker. Rahunen har i synnerhet koncentrerat sig på arbeten i reticelloteknik och speglingsteknik.I sina verk i reticello teknik söker han främst det visuella: harmoni, vackra former och skönhet i allmänhet. Reticello (italienska, glas med ett litet nät) är en utmaning och en sällsynt specialteknik i Finland. Reticellos rötter finns i 1500-talets Italien. Utmärkande för reticello skulpturer är en nätaktig mönstring, där korsande glasstavar bildar små rutor, i vars mitt det finns en luftbubbla.


Att göra reticello är ett svårt, långsiktigt och tekniskt arbete. Flera av Rahunens arbeten i reticello är tredubbla, vilket gör arbetet ännu mer komplicerat.

Blue Solid, Aurora Solid och Fuchsia Solid avbildade på utställningen i Galleri Himmelblau.

Rahunen använder ofta reticello i solida (slutna) verk. Han anser att solida verk i reticello är spännande, för detta tillför optiska dimensioner. Sett från olika håll ser verket olika ut, då olika ställen i skulpturen framhävs tack vare det solida glaset. Det solida ger även glaset djup, då det sker någonting under ytan eller inne i ytan.

En motvikt till den disclipinerade italienska tekniken får Rauhanen genom friare arbeten som visas i den andra salen i Galleri Himmelblau. Där finns fria verk i speglingsteknik, men även många andra former annan glaskonst.


On kiva saada reticellon jälkeen vähän erilaista tekemistä, jossa ei ole niin paljon paineita ja jossa voin vapautua.

Janne Rahunen ja Fancy Forest

De blanka, granna stenarna framför stenmuren i Notsjö, och om sommaren även i Finlayson Art Area, som speglar åskådaren är verk av Rahunen. I dessa verk ser Rahunen kritik mot det onaturliga.


Varför vill man numera, att allt börjande med hemmets inredning skall vara kliniskt och onaturligt? Det känns motstridigt, att samtidigt som vi skyddar naturen, utvecklar vi oss själva allt mer i riktning från det naturliga. De verk jag gjort med speglingsteknik symboliserar just den motstridiga utvecklingen mellan naturen och människan.


Rahunen är ambitiös. Utmärkande för hans verk är att de också är stora till formatet och helheterna behöver mycket utrymme.

Redan under studietiden i glasskolan i Notsjö plockade han ofta fram de största piporna ur lagret. ”Jag vill göra stor och ståtlig konst. Sådan, som känns.”

Janne Rahunen ja taidelasia

Janne Rahunens arbetsrum. I mitten ett arbete i reticello och runt detta en helhet av verk i speglingsteknik. Konstnärer har olika arbetssätt och de inspireras av olika saker. En del vaknar till liv i när solen gått ner, för andra gäller långa och intesiva sessioner, några får ett flyt av att göra något efter stora upplevelser. När upplever Rahunen att han är som bäst?


”Arbetet i hyttan är som bäst på morgonen. Till glashyttan skall man gå vid sextiden på morgonen och allt måste gå i lås genast från början. Det innebär mycket stress och spänning och det njuter jag av. Förmiddagarna är i allmänhet den tid, när tankarna löper bäst. Att röra på sig är också viktigt. På löprundor skissar jag ofta upp mina verk. Ibland är sysslolöshet en väsentlig del för skapande planering. Nya ideer föds då en deadline inte glöder en i nacken och pressen från en stor arbetsuppgift inte är akut.”

Önskningar och framtiden


Följande mål för Rahunen är att få förverkliga en museiutställning. Det har han ännu inte gjort och det skulle vara en logisk fortsättning efter många galleriutställningar. Det som skiljer museiutställningarna från dem i gallerierna är att museerna oftast ägs av offentliga instanser och deras utställningar riktar sig till en bredare publik.


Å andra sidan är Rahunen intresserad av allt möjligt nytt. Vad skulle han göra om han hade oändliga resurser?


Rahunen drömmer om en skulpturpark, där han själv skulle stå för allt i glas. Till ateljén i Notsjö skulle han göra skulpturer utomhus, och inomhus armaturer, dörrhandtag och kärl. Det vore fantastiskt att kunna säga, att jag själv blåst fönsterglasen till ateljén!

Janne Rahunen: konstutställningen Reticello och frihandsblåst

I Galleri Himmelblau i Tammerfors visades Rahunens hittills största separatutställning 19.11.-30.122022. Till utställningsutrymmena på Finlaysons

område hörde två stora salar, där det i den ena fanns verk i Reticello och i den andra verk i olika former av glasblåsningsteknik. Rahunen hade själv planerat verken allt sedan våren och åstadkommit dem tillsammans med glasblåsaren Otto Koivuranta.
Lasikomppanian kotisivut: https://www.lasikomppania.com/

Instagram: @Lasikomppania

Facebook: Lasikomppania

 


Centret fo konstfrämjande stöder Glaskompaniets kommunikation. Följ Glaskompaniets kommande blogpublikationer, där vi kan bekanta oss med det senaste om alla enskilda konstnärer och deras arbetssätt. Beställ nyhetsbrev nere på sidan, så får du meddelande i din e-post om nya blogartiklar samt övriga nyheter om Glaskompaniet.


Kom även och följ Glaskompaniet på Instagram samt i Facebook, där man har mera visuellt innehåll om glashyttans dagliga verksamhet.


Tuukka Palonen Författaren är en frilansskribent från Nuutajärvi och en av producenterna av Mitäs Mitäs Mitäs festivalen som anordnas i Nuutajärvi.


4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Tilaa Lasikomppanian uutiskirje!

Tilaaminen onnistui!

bottom of page